Download

Het programma kunt u hier downloaden:

WIP versie 3.3.2.3 (2.547.095 bytes)

WIP vereist Windows XP of hoger. Ook is een beetje processorpower gewenst (minstens 200 MHz).

Na installatie heeft u 30 dagen de tijd om het uit te proberen. Als het bevalt, kunt u via hetzelfde programma een e-mail genereren. Daarop stuur ik u een registratiecode, die u in WIP moet ingeven voor definitieve registratie. Registratie is geheel gratis!!

Voor installatie in NT, 2000, XP, en alle latere versies van Windows: doe het als Administrator en doe de registratie ook ingelogd als Administrator. De installatie en de registratie gebruiken een klein gebiedje in het Windows register waar gewone gebruikers niet in mogen schrijven. Installatie zal dan ook mislukken als u niet als Administrator bent aangemeld. Na installatie en registratie kunt u desgewenst WIP  als normale Windows gebruiker draaien.

Na registratie neem ik u tevens op in de mailinglijst om u op de hoogte te brengen van eventuele updates ed. De mailing-lijst zal niet aan derden verstrekt worden, noch zal ik hem voor enig ander doel gebruiken dan u op de hoogte houden van WIP ontwikkelingen.

Balans

Naast een zo eerlijk mogelijke verdeling van de tegenstanders in een aantal wedstrijden, is er nog een tweede aspect waar u rekening mee zou kunnen houden bij het indelen van de paren: de balans. Daarmee wordt bedoeld de verdeling van de paren waarmee uw uitslag vergeleken wordt. Net zo min als u blij bent dat u altijd tegen de clubkampioen moet spelen (dat voorkomt WIP voor u), is het ook niet fijn als uw resultaten steeds met die van de clubkampioen worden vergeleken. Peter Smulders heeft op zijn site een uitgebreid artikel aan de balans gewijd: http://www.pjms.nl/BALANS/balans.html
De bijbehorende schema's heten TeamPlus en TeamV2.5 omdat ze als teamwork ontstaan zijn tussen Peter en Joop van Wijk. Via de Download link kunt u voor de Team schema's de loopbriefjes voor de verschillende Team schema's downloaden.

De Teamschema's zijn toegevoegd als tegenstandermatrix aan WIP, zodat u een complete set kunt hebben.


Dick Boogaers