Ontwikkelgeschiedenis

01-06-1999
Eerste DOS versie gereed
12-12-1999
Tweede DOS versie gereed
26-02-2000
Start ontwikkeling Windows versie
06-09-2000
Eerste Windows versie gereed
10-06-2001
Tweede Windows versie gereed
26-12-2001
Bug removed. wijzigen loopschema toegevoegd
14-01-2002
Versie 2.2.0.0: Initial release in public domain
12-03-2002
Versie 2.2.1.0: Wedstrijdnummer wordt tussen sessies onthouden.
01-04-2002
Versie 2.3.1.0: Mogelijkheid tot bijhouden verschillende competities.
07-04-2002
Versie 2.3.1.1: Verbetering in setup procedure.
06-05-2002
Versie 2.3.2.0: Tweemaal indelen van dezelfde poule gaf verkeerde indeling.
07-05-2002
Versie 2.4.1.0: Uitbreiding met mogelijkheid tot toekennen spilpaar.
08-05-2002
Versie 2.4.2.0: De namen in de B-poule waren niet meer wijzigbaar.
08-05-2002
Versie 2.4.3.0: De indeling ging nog niet goed.
18-05-2002
Versie 2.4.4.0: Het was niet mogelijk meer dan 20 paren in een poule te hebben.
Verder was er nog en probleem met poules met erg veel paren. Het maximum staat nu op 24 paren, terwijl een poule er tijdelijk 26 kan hebben, maar dan kun je niet indelen.
05-06-2002
Versie 2.4.5.0: Foutje bij het kiezen van een andere competitie opgelost.
21-06-2002
Versie 2.5.0.0: Ernstige fout bij verwijderen van paren en bij promotie / degradatie opgelost.
Verbetering: de WIP bestanden hebben nu allemaal de extensie ".wip".
02-07-2002
Versie 2.5.1.0: Door de wijziging met extensie ".wip" ging het aanmaken van nieuwe wedstrijden niet goed meer.
06-08-2002
Versie 2.6.1.0: Alle meldingen zijn nu opgenomen in een tekst-bestand. Daardoor kan WIP nu vertaald worden naar andere talen.

Op het competitie selectiescherm staat nu bovenaan de huidige gekozen competitie (Clubcompetitie bleef daar staan).

Het aantal iteraties is nu via Instellingen aan te passen.

Als de eerste ronde niet werd bewaard, raakte WIP voor de volgende rondes zijn geheugen kwijt.
24-08-2002
Versie 2.6.2.0: Klein foutje in controleren loopschema's opgelost.
29-08-2002
Versie 2.6.3.0: Foutje bij opstarten opgelost. Indelingsalgorithme iets aangepast.
01-09-2002
Versie 2.7.1: Het is nu mogelijk te kiezen uit verschillende loopschema's. De schema's van Mulitplex '93 voor 6 en 7 ronden zijn bijgevoegd.
6-10-2002
Versie 2.7.2: Het voorkomen van "Integer Overflow" opgelost.
Optie om ook afwezige paren af te drukken toegevoegd.
Tip in handleiding opgenomen over het forceren van afwezigheid van paar 13.
13-10-2002
Versie 2.7.3: Foutje opgelost waardoor bij afdrukken afwezige paren een exception fout komn optreden.
28-12-2002
Versie 2.8.0: Aanpassen randen aan bredere XP marges.
De competitie kan nu doorlopen tot 20 wedstrijden.
Het is nu mogelijk in de laatste wedstrijd achteraf wijzigingen aan te brengen.
16-01-2003
Versie 2.8.1: Bij omwisselingscorrectie achteraf werd de wijziging niet opgeslagen.
19-01-2003
Versie 2.8.2: Obscuur foutje in rapport generator verholpen.
15-02-2003
Versie 2.9.0: Foutje bij meer dan 14 rondes opgelost
Ondersteuning van XP thema's
Twee extra loopschema's toegevoegd (met dank aan Héléne Alfrink en Wil Ooms).
Mogelijkheid frequenties tegenstanders op te vragen.
22-02-2003
Versie 2.9.1: Foutje na registratie opgelost
22-02-2003
Versie 2.10.1: Rudimentaire mogelijkheid frequenties af te drukken.
02-03-2003
Versie 2.11.0: Extra loopschema toegevoegd (met dank aan Wil Ooms).
Frequentiestaten kunnen nu fatsoenlijk afgedrukt worden.
03-03-2003
Versie 2.11.1: Foutje in afdruk frequenties opgelost.
30-03-2003
Versie 2.11.2: Extra loopschema toegevoegd (oude NBB Multiplex schema) met dank aan Ton Neele.
Foutje bij opslaan / lezen van parennamen opgelost (kwam alleen voor als een paarnaam een aanhalingsteken (") bevatte.
31-03-2003
Versie 2.11.3: Foutje bij afdrukken frequenties opgelost.
24-05-2003
Versie 2.11.4: Foutje frequentiestaten was niet opgelost.
De cyclische wedstrijdschema's van Schiereck 2002 zijn toegevoegd (met dank aan Siebe Aalders).
11-06-2003
Versie 2.12.1: Fout bij achteraf aanwezig maken van een paar opgelost.
Het is nu mogelijk per aantal paren het aantal tafels in te stellen tussen 4 en 15.
15-08-2003
Versie 2.12.2: Obscuur foutje opgelost waardoor openen van bestanden soms fout liep.
28-09-2003
Versie 2.12.3: Versturen van de clubgegevens ging niet goed als het e-mail onderwerp bepaalde speciale tekens bevatten, zoals &.
23-11-2003
Versie 2.13.1: Niet meer mogelijk WIP onvolledig indelingen te laten opslaan.
De wedstrijdschema's zijn nu voorzien van hun naam in het instellingenscherm. Zo kan men altijd verifiëren dat het goede schema gebruikt wordt.
Het is nu mogelijk een eigen schema direct aan de voorraad schema's van WIP toe te voegen.
18-03-2004
Versie 2.13.2: Bij een fout tijdens het printen zal WIP niet meer plotsklaps afsluiten.
Schema "Scanzo GR_Multiplex 6 rondes" toegevoegd, met dank aan Ton Neele.
15-04-2004
Versie 2.13.3: Omdat er veel spam kwam naar het oude e-mail adres is een nieuw e-mail adres in gebruik genomen.
07-05-2004
Versie 2.14.1: Op verzoek heeft de tellijst grotere vakken gekregen, als daar plaats voor is.
09-05-2004
Versie 2.14.2: Geluiden toegevoegd.
De berekening van de grotere vakken houdt nu wel rekening met afwezige paren.
19-09-2004
Versie 2.15.0: Bij instellingen kan nu het aantal spellen per tafel worden opgegeven.
02-10-2004
Versie 2.16.0: De totale indeling kan nu ook geëxporteerd worden naar een CSV bestand.
01-12-2004
Versie 2.16.0.1: De schema's, loopbriefjes en het indelingsbestand van Joop van Wijk toegevoegd.
31-12-2004
Versie 2.17.0: Toevoegen van paren tijdens de competitie geeft die paren nu de gemiddelde score m.b.t. de tegenstanders, alsof ze de hele competitie hebben meegespeeld.
De matrix en het instellingenscherm hebben een grootte-instellingsgreep gekregen.
Eerste ronde kan nu willekeurig ingedeeld worden.
12-01-2005
Versie 2.17.1: Toevoegen van paren tijdens de competitie gaf afwijkingen in het tonen van de tegenstandermatrix; dat is hersteld.
23-01-2005
Versie 2.17.2: De tegenstandermatrix wordt nu zo groot getoond als nodig, zodat groter of kleiner maken niet meer nodig is.
Als een tegenstanderschema voor 20 paren of hoger wordt leeggemaakt, dan struikelt WIP daar niet meer over bij het opstarten.
13-03-2005
Versie 2.17.3: Onder Windows XP SP1 en volgende kon het gebeuren dat het uitreken scherm niet goed werkte.
Versie 2.17.4: Als bij de eerste ronde een spilpaar was aangegeven, werd de verkeerde tegenstandermatrix berekend.
28-08-2005
Versie 2.17.5: WIP kon niet gedraaid worden zonder administratieve privileges.
25-05-2006
Versie 2.17.6: Kleine verschillen in de berekening van de optimale indeling konden toch tot grote ongunctige uitslagen komen. De grens van ongunstig vs. gunctig is 2% verlegd, waardoor deze afrondingsproblemen geen rol meer spelen.
De schema's van Joop van Wijk zijn op zijn verzoek uit de distributie gehaald.
16-08-2006
Versie 2.17.6.1: Team Plus schema's toegevoegd.
18-04-2008
Versie 3.1.0.0: WIP gebruikt nu de WIP2000 DLL. Daarmee wordt het ook mogelijk een eenmaal ingezette berekening af te breken.
Alle schermen zijn nu zo gedimensioneerd, dat ook onder Windows Vista de juiste maten gebuikt worden.
Bij de instellingen kun je zien welk loopschema gebruikt wordt (mits de loopschema's in de eerste regel de naam van het schema hebben).
Het toevoegen van een nieuwe poule en dan weer afbreken bij het opnieuw aanmaken van een nieuwe competitie gaat nu wel goed.
Versie 2.5 van Team Plus schema (6 rondes) toegevoegd.
Export naar een CSV bestand van de indelingen is nu zodanig dat het bestand direct in Excel geopend kan worden (import is niet meer nodig, maar nog steeds mogelijk).
20-01-2010
Versie 3.3.0.0: Na een tussenversie voor de externe markt is WIP2000.DLL in deze versie veel kleiner geworden.
08-02-2012
Versie 3.3.1.0: Ernstige bug verholpen, die belette dat de eerste avond van een competitie kon worden ingedeeld.
14-02-2012
Versie 3.3.2.0: Bij een spilpaar en niet willekeurige indeling op de eerste avond, ging het toekennen van het spilpaarnummer fout.
09-04-2012
Versie 3.3.2.1: Een aantal tegenstandermatrices voor de Team schema's zijn aangepast en uitgebreid.
13-05-2018
Versie 3.3.2.3: Het e-mail adres voor registratie is aangepast.