WIP Handleiding


Inleiding

Het programma WIP probeert een zo goed mogelijke indeling te maken voor elke bridgewedstrijd, die bestaat uit een aantal wedstrijdrondes. Onder “zo goed mogelijk” wordt verstaan: zodanige indelingen, dat aan het einde van de totale wedstrijd elk paar uit een poule zodanig vaak tegen elk ander paar uit de poule heeft gespeeld, dat dat aantal voor alle paren in diezelfde poule zoveel mogelijk gelijk is.

WIP probeert dat te bereiken door na de eerste ronde voor elke volgende wedstrijdronde één miljoen mogelijke willekeurige paarnummers uit te reiken en te testen welke combinatie van paarnummers de beste indeling geeft.

Schermindeling


Zoals u ziet oogt WIP niet als een standaard Windows programma. Er komen geen menu's aan te pas.

Het grote centrale gedeelte bevat de namen van de paren in de poule, waarvan het tabblad voor staat (in dit voorbeeld Poule A). De namen van de paren staan er in alfabetische volgorde. U kunt eenvoudig de namen wijzigen, door de bewuste rij aan te klikken en te typen. Na het doorrekenen van de indeling, staan de namen van de paren in volgorde van paarnummers.

De onderste horizontale rij met knoppen bevat functies om met de paren van de poule uit te oefenen. Aan/Afwezig is een toggle: het maakt het huidig opgelichte paar (in dit voorbeeld Laurel - Hardy en Snip - Snap) afwezig of weer aanwezig. Afwezige paren duidt WIP aan door de namen door te strepen.
Promoveren en Degraderen kunt u gebruiken na een cyclus wedstrijden, of na elke wedstrijd als u na elke wedstrijd promoveert of degradeert.
Paar erbij en Paar weg spreken voor zichzelf.
Het spilpaar geeft u de mogelijheid één paar uit de poule een vast paarnummer te geven.
Sorteren kunt u aanklikken, als de gegenereerde indeling naar paarnummers u niet bevalt. Daarna kunt u dus weer indelen.

De rechter verticale kolom met grote knoppen bevat functies, die op een hele poule werken.
Met Info krijgt u het versienummer van WIP en kunt u WIP registreren.
Met Toevoegen en Verwijderen voegt u hele poules toe of verwijdert ze.
Met de knop Indelen start u het uitrekenen van de beste paarnummers voor deze poule.
De knop Matrix stelt u in staat de frequenties waarin tegenstanders elkaar zijn tegengekomen op te vragen.
Als u een vinkje bij Tellijst plaatst, drukt de knop Afdrukken een tellijst van deze poule t.b.v. de wedstrijd af. Heeft u het vinkje bij Tellijst af staan, dan kunt u alleen afdrukken als alle poules zijn uitgerekend. WIP produceert dan een eenvoudiger lijstje met alle namen en hun paarnummers. Die lijst kunt u ook exporteren naar een CSV bestand (direct in bijv. Excel in te lezen). Dan moet u het vinkje bij Export aanzetten.
De knop Instellingen laat u het door u gehanteerde loopschema invullen en een aantal algemene instellingen kiezen.
De knop Einde slaat alle wijzigingen op en sluit het programma af.

TIP: U kunt WIP ook afsluiten met het Windows kruisje rechtsboven. WIP vraagt dan nog of de resultaten niet opgeslagen moeten worden, maar u heeft dan dus de keuze de wijzigingen niet op te slaan.

Werken met WIP

Als u WIP opstart, vraagt het programma eerst om het wedstrijdnummer en de datum van de wedstrijd. Als u de competitie speelt in bijvoorbeeld 6 avonden, dan kunt u op het eerste scherm van WIP dus aangeven, dat het bijvoorbeeld om de vierde avond van de competitie gaat. Clubs, die na iedere wedstrijd promoveren en degraderen, kunnen na bijvoorbeeld 8 wedstrijden, weer met een schone lei (= met nummer 1) beginnen.

Als u meer dan één competitie bijhoudt, kunt u bovenin de betreffende competitie kiezen. WIP houdt per competitie bij op welk wedstrijdnummer u bent en welke paren het betreft en wie tegen wie gespeeld heeft. Wilt u een nieuwe competitie starten, kunt u het knopje met ... aanklikken: WIP vraagt dan om de omschrijving van die competitie.

WIP maakt het mogelijk achteraf nog in te geven dat een paar toch op het laatste moment afwezig was of dat u op het laatste moment toch een andere indeling heeft gekozen. Als u met het wedstrijdnummer ééntje teruggaat, dan wordt onderaan het scherm een hokje zichtbaar met de tekst "Indeling aanpassen". Als u het hokje aanvinkt en op OK klikt, komt WIP met de parenindeling van de laatste keer (zie verder bij Indeling aanpassen).

Na wedstrijdnummer en -datum, komt u in het hoofdscherm. Het handigst werkt u nu de zaken per poule af. Een andere poule kiest u door het betreffende tabblad aan te klikken. Nu brengt u de af- en aanwezigheid aan m.b.v. de Aan/Afwezig knop. WIP onthoudt de afwezigheid van de vorige wedstrijd en geeft die ook voor de nieuwe wedstrijd weer. Dus als een paar een aantal wedstrijden niet aanwezig is, hoeft u dat maar eenmalig op te geven.

Als u een spilpaar wilt aanwijzen (dat is een paar met een vast paarnummer), zet u de aanwijzer op het betreffende paar en klikt u op de knop Spilpaar. U kunt nu bij het betreffende paar het paarnummer intoetsen. In de alfabetische volgorde van de poule, wordt het spilpaar aangegeven door een rood paarnummer.  In bovenstaand voorbeeld is paar "Minnie - Mickey" spilpaar 13. Het spilpaar behoudt over de wedstrijden heen zijn paarnummer. Daarmee hoeft u bij een paar met loopmoeilijkheden maar éénmaal paar 13 (het paar dat in het multiplex schema bij 14 paren altijd aan dezelfde tafel zit) in te vullen. U kunt niet meer dan één spilpaar per poule aanwijzen.

TIP: Door het spilpaar kunt u ook paar 13 afwezig maken in een poule van 13. Daarvoor voegt u een "paar" toe met de naam "-------" (of een andere duidelijke aanduiding) en maakt dit "paar" het spilpaar 13. U heeft nu dus een poule van 14 met een stilzit tegen 13, die altijd aan tafel 7 zit. In de schema's van Joop van Wijk (zie Download pagina) zijn dat in zijn Howell 8-12 paren paar 1 en in zijn Draaiend Schevenings 14-24 paren het hoogste paarnummer.

Na het aangeven van af- en aanwezigheid drukt u op de knop Indelen. Het navolgende scherm verschijnt:

Het scherm geeft enig inzicht in de wijze waarop WIP de verdeling naar paarnummers uitrekent. Het gaat daarbij uit van een theoretisch beste verdeling en genereert dan een instelbaar aantal (hier 1.000.000) verdelingen van paarnummers om, met inachtneming van de historie, de verdeling te vinden, die het minst van die theoretisch beste verdeling afwijkt. WIP maakt daarbij onderscheid tussen grote afwijkingen (die moeten altijd zo klein mogelijk zijn) en detail afwijkingen, die gebruikt worden om binnen dezelfde grote afwijkingen de beste te vinden.

Nadat de beste indeling is berekend, kunt u nog afbreken (het resultaat dus niet gebruiken) of OK klikken. In dat laatste geval verschijnt weer het hoofdscherm, maar nu zijn de paren gerangschikt naar uitgerekend paarnummer.

Op dit moment kunt u al de Tellijst afdrukken voor die poule. Daarna gaat u naar de volgende poule en herhaalt deze handelingen.

Als u wilt weten hoevaak bepaalde paren tegen andere paren gespeeld hebben, kunt u dat opvragen met de knop Matrix. WIP toont dan een matrix van paren uit de huidige poule. Bovenin het scherm kunt u ook oudere historie (van vorige wedstrijden in deze serie) opvragen. De getallen geven het aantal malen weer dat paren tegen elkaar gespeeld hebben tot en met de gekozen wedstrijd. Na het indelen kunt u onmiddellijk de resulterende matrix inzien. U hebt dan nog de mogelijkheid opnieuw in te delen, of handmatige wijzigingen aan te brengen.
 
Indeling aanpassen

Nadat u de wedstrijd heeft laten uitrekenen, en nadat u op het opstartscherm gekozen heeft voor "Indeling aanpassen", kunt u nog paren afwezig en aanwezig maken. Tevens kunt u nog twee paarnummers omwisselen. Op de plaats van de knop Spilpaar is nu een knop Omwisselen verschenen. Om twee paren van paarnummer te doen wisselen, klikt u eerst één van de paren aan. Daarna klikt u op omwisselen en vóór het paar verschijnt nu een veldje waarin u het paarnummer kunt opgeven waarmee u dit paar van plaats wilt wisselen. U kunt niet wisselen met afwezige paren.
Elke wijziging, die u na het uitrekenen van de indeling maakt, wordt onmiddellijk doorgerekend en meteen actief. M.a.w. als het afwezig maken van een paar tot gevolg heeft dat het loopschema van 14 naar  12 paren gaat, dan worden alle paren volgens dat schema onmiddellijk opnieuw doorgerekend.

Als u op het opstartscherm gekozen heeft voor "Indeling aanpassen", en u bent klaar met de aanpassingen, dan moet u WIP beëindigen via de knop Einde. De wijzigingen worden dan opgeslagen. U kunt dus niet onmiddellijk doorgaan met indelen voor de volgende wedstrijd (u krijgt de waarschuwing dat de poule al ingedeeld is). Als u daarna opnieuw WIP opstart kunt u weer verder met de komende wedstrijd.

Instellen loopschema

Door in het hoofdscherm Instellingen aan te klikken, komt u in dit scherm. Naast het invullen van het loopschema, kunt u ook aangeven hoeveel iteraties WIP moet maken bij het zoeken naar de beste indeling en of op de af te drukken lijst met ingedeelde paarnummers ook de afwezige paren moeten worden opgenomen.

Per aantal paren in een poule ziet u een tabblad. Op elk tabblad kunt u aangeven welke paarnummers tegen welke andere paarnummers spelen.  Als u een wedstrijd speelt van 6 tafels van 4 spellen, vult u achter elk paarnummer de paarnummers van 6 tegenstanders in. Speelt u 7 tafels van 4 of 3 spellen, dan vult u de nummers van 7 tegenstanders in.

Na het invullen van alle benodigde tabbladen (u hoeft niet meer tabbladen in te vullen, dan uw poules groot zijn), controleert WIP de schema's op inconsistenties. Als die ontdekt worden, geeft WIP bij de betreffende cel aan wat de geconstateerde fout is.

Als WIP het schema heeft gecontroleerd kunt u het opslaan onder een zelfgekozen naam. WIP toont u de map met de naam "Loopschema's" waarin alle tegenstanderschema's staan opgeslagen. In deze map kunt u uw eigen tegenstanderschema opslaan.

 In het tabblad Opties kunt u aangeven hoeveel maal 100.000 iteraties WIP moet maken voor het doorrekenen van de beste indeling. Tevens kunt u daar een keuze maken uit het loopschema dat u voor de huidige wedstrijd wilt gebruiken, of u de geluidjes wilt horen, die WIP maakt aan het einde van bepaalde acties, of u de afwezige paren toch op de tellijst en deelnemerslijst wilt afdrukken, of u bij het indelen de eerste ronde willekeurig wilt indelen en hoeveel spellen er per tafel gespeeld worden (voor een juiste weergave op de tellijst).

Scenario's

Paar Aalt en Trees komen niet (poule B). Voordat u WIP laat indelen, geeft u de afwezigheid van dit paar aan.
Aalt speelt die avond met Kees uit dezelfde poule. Wijzig poule B zodat het paar Aalt en Trees verandert in Aalt en Kees. Bij het indelen van de poule geeft u aan dat Kees en zijn partner afwezig zijn. De week daarop verandert u Aalt en Kees weer in Aalt en Trees.
Aalt speelt die avond in Poule B met Jan uit Poule A. Wijzig poule B zodat het paar Aalt en Trees verandert in Aalt en Jan. Bij het indelen van Poule A geeft u aan dat Jan en zijn partner afwezig zijn. De week daarop verandert u Aalt en Jan weer in Aalt en Trees.
Het paar Berend en Botje uit Poule A valt in in Poule B. Wijzig poule B en voeg het paar Berend en Botje toe. Bij het indelen van Poule A geeft u aan dat het paar Berend en Botje afwezig is. LET OP: hiervoor dus niet promotie / degradatie misbruiken: dat verstoort het WIP algoritme. De week daarop verwijdert u Berend en Botje weer uit poule B en maakt ze aanwezig in Poule A.
Aan het einde van een cyclus wedstrijden promoveren Aalt en Trees. Wijzig poule B en laat paar Aalt en Trees promoveren.

Registratie van WIP

Installatie van WIP en installatie van alle volgende updates doet u door het programma WipSetup.exe te draaien. Onder Windows 2000 en volgende Windows versies moet u daarvoor administratieve rechten hebben. Als u WIP heeft geïnstalleerd, vraagt het programma bij elke opstart om te registreren. U kunt het programma 30 dagen blijven gebruiken zonder registratie. De registratie is gratis en zonder verdere consequenties. Alles wat u moet doen is de e-mail link aanklikken op het registratiescherm. U krijgt dan per omgaande van mij een registratiesleutel terug, waarmee U WIP op datzelfde scherm kunt registreren. Voor deze handeling geldt ook, dat u administratieve rechten moet hebben. Daarna kan WIP gedraaid worden met normale gebruikersrechten. Na registratie wordt u per e-mail ervan verwittigd wanneer u op deze site een update van het programma kunt vinden.

Windows en Gebruikersaccounts

Bij versies van Windows vanaf Windows 2000 moet u zich er rekenschap van geven dat gebruik van WIP onder elk gebruikersaccount een bijbehorende set instellingen binnen WIP geeft. Dat zijn per competitie:
Het aantal iteraties bij het bepalen van de indeling.
Het aantal spellen per tafel.
Het al of niet afspelen van geluiden.
Het afdrukken van absente paren op de lijst .
Of de eerste ronde willekeurig ingedeeld moet worden.
Of het afdrukken standaard met de tellijst gaat of met de indelingslijst.
De eerstvolgende wedstrijdavond.
Welke bestandsnaam te gebruiken bij export van de gegevens.

De gegevens die gemeenschappelijk blijven bij verschillende Windows gebruikers zijn:
De set van competities.
De tegenstandersmatrix, die per competitie van toepassing is.
De indelingen, tot dan toe.
De namen in elke poule per competitie.

M.a.w. als u het indelen van iemand anders overneemt, en u werkt op uw eigen gebruikersaccount, dan moet u de bovenste 8 instellingen eenmalig opnieuw instellen. Ze worden per gebruiker separaat onthouden.

Veel plezier met WIP

Dick Boogaers